خرید پابند پاپ: نظام سرمايه‌داري ناتوان است

روزنامه صربستانی «بلیتس» چاپ بلگراد درگزارشی نوشت که پاپ بندیکت شانزدهم در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح،جهان را به تدوین یک الگوی جدید اقتصادی فراخواند و گفت که بحران جهانی، ناتوانی نظام سرمایه داری را برای حفاظت از آسیب پذیرترین قشر جامعه، ثابت کرد.به گزارش ایرنا این روزنامه نوشت که پاپ در این پیام فقدان امنیت غذایی را تهدیدی برای صلح در برخی از مناطق جهان دانست.بلیتس در ادامه به نقل از پیام رهبر کاتولیک های جهان نوشت: سخت است که شاهد مردم ناتوان در جهان و درگیری های ناشی از افزایش نابرابری ها بین ثروتمند ها و فقرا بود. این وضعیت را می توان به خودخواهی و بی عدالتی در نظام سرمایه داری تعبیر کرد.روز صلح در اول ژانویه(12دی) سال 2013میلادی جشن گرفته می شود.به نوشته این روزنامه صربستانی ، برقراری ساختار اخلاقی و کنترل صحیح بر فرآیندهای مالی ، ارز خارجی، و بازار تجاری که قشر فقیر جامعه را به مخاطره نیندازد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.نشریه بلیتس افزود که پیام پاپ در خصوص ترویج صلح در جهان در درجه اول خطاب به رهبران سیاسی جهان، دولت ها و نهادهایی مانند؛ سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید