خرید پابند وزير نفت: گازوئيل بايد گران شود

در دولت بحث هاي مهمي صورت مي گيرد يکي کنترل مرزها و قاچاق است که توسط دستگاه هاي امنيتي و انتظامي مي بايد انجام شود و در تلاش هستند در همين راستا کميته اي براي رسيدگي به اين کار در وزارت نفت شکل گرفته است.رستم قاسمي وزير نفت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص افزايش جريمه براي قاچاقچيان سوخت گفت: قطعا افزايش جريمه در اين زمينه صورت مي گيرد، به همين منظور کميته اي براي کنترل قاچاق سوخت در وزارت کشور با مسئوليت وزارت نفت تشکيل شده و اقدامات خوبي در حال انجام است.وي تصريح کرد: موضوع قاچاق سوخت از مهمترين بحث هايي است که در کشور از آن گفتگو مي شود از آنجا که ايران مرزهاي فراواني با کشورهاي همسايه دارد واقعا گاهي اوقات در برخي کشورها يک ليتر گازوئيل تا حدود 7 هزارتومان است ولي در کشور ما 150 تومان و خيلي ارزان است.وزير نفت اظهار داشت: به هر حال در دولت بحث هاي مهمي صورت مي گيرد يکي کنترل مرزها و قاچاق است که توسط دستگاه هاي امنيتي و انتظامي مي بايد انجام شود و در تلاش هستند در همين راستا کميته اي براي رسيدگي به اين کار در وزارت نفت شکل گرفته است.قاسمي تاکيد کرد: در مجموع اصلي ترين موضوع بحث قيمت است که بايد دولت بعد از بحث هايي که انجام خواهد شد با توافق مجلس در يک شرايط مناسب اقتصادي قيمت را افزايش دهد.وي اضافه کرد: به هر حال طبيعي است براي مثال يک ليتر آب معدني در کشور حدود 500 تومان است، 3 ليتر گازوئيل در کشور 450 تومان يعني قيمت 3 ليتر گازوئيل کمتر از يک ليتر آب است و معلوم است که قاچاق صورت مي گيرد.وزير نفت خاطرنشان کرد: به هر حال مجموعه دستگاه هاي اجرايي و نيروي انتظامي تلاش خود را انجام داده ولي کشور بزرگ و داراي مرزهاي فراواني است و بايد نظارت ها بيشتر شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید