خرید پابند نگرانی کُردهای سوریه از آینده کشور

شورشیان سوریه و خصوصا گروه های افراطی کنترل بخشهایی از مناطق کُردنشین سوریه توسط کردها را تبانی کردها با دولت سوریه می دانند و نسبت به دادن حقوق کردها و ازجمله خودگردانی مناطق کردنشین نظر منفی دارند.به گزارش کردپرس، شورشیان سوریه و گروههای افراطی نزدیک به القاعده در روزهای گذشته با حمایت ارتش آزاد تلاش گسترده ای کردند تا بر مناطق کردنشین سوریه در شمال این کشور و در مرز با ترکیه احاطه پیدا کنند؛ مناطقی که براساس توافق احزاب کردی و ارتش آزاد تحت کنترل نیروهای مسلح کرد قرار دارد.آگاهان سیاسی معتقدند تلاش این گروهها برای بیرون کردن کردهای مسلح در مناطق مرزی در واقع هموار کردن نقش بیشتر ترکیه در ابعاد نظامی و تجهیز مخالفان سوریه به سلاح های پیشرفته است؛ امری که به دلیل حضور شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک که از سیاستهای پ ک ک پیروی می کند چندان خوشایند دولت ترکیه نبوده است.درگیریها میان شورشیان و کردها در شهر کردنشین سری کانی در ماه گذشته منجر به کشته شدن افرادی از طرفین شد.رهبران گروه های شورشی میگویند: مناطق مرزی بین سوریه و ترکیه برای آنها اهمیت استراتژیک دارد و جنگ بین شورشیان عرب و حزب اتحاد دموکراتیک نبرد برای کنترل مناطق جغرافیایی با اهمیت است.شورشیان سوریه حزب اتحاد دموکراتیک را عامل بشار اسد در منطقه می دانند و استدلال آنان این است که بین دولت مرکزی و کردهای سوریه هیچ گونه درگیری جدی صورت نگرفته است و دمشق خود این گروه را مسلح کرده است.بسیاری از رهبران شورشی عرب معتقدند که کردها حدود 9 درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند و حق تشکیل منطقه خودمختار در سوریه را ندارند؛ زیرا سوریه دولت- ملت یکپارچه است و ما نمی توانیم هیچ گونه تقسیمی را در این کشور قبول کنیم.بسیاری از افسران ارتش آزاد سوریه دارای دیدگاههای ناسیونالیستی عربی هستند و برخی از عرب های این کشور به کردها «ترکهای کوهی» می گویند که این واژه بعضی اوقات توسط ناسیونالیست های ترک برای رد ادعای ملیت کرد استفاده شده است.طیف دیگر ایدئولوژیک گروههای شورشی اسلام گرا هستند و ادعای ملی گرایی کردها را قبول ندارند. این گروه سوریه را یک جامعه دینی می پندارند، نه کشوری متشکل از گروههای قومی و مذهبی مختلف.شیخ ابو احمد رهبر جبهه” ال نصرت” که در لیست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، به world politic گفته است: کردها نیازی به خودمختاری ندارند، آنها مانند ما مسلمان هستند و می توانیم با هم زندگی کنیم و این تضمین را به رهبران کرد می دهم که می توانند به زبان کردی حرف بزنند.کردها تا ماهها قبل از وقوع جنگ داخلی حق تابعیت این کشور را نداشته اند و اینک از دیدگاه های صرف ناسیونالیستی و همچنین اسلام گرایی رادیکال و خشن گروههای شورشی دچار رعب و وحشت شده اند.جامعه کردهای سوریه نیز به طیف های مختلفی تقسیم شده است. برخی از شبه نظامیان کرد در ارتش آزاد سوریه حضور دارند. از سوی دیگر، مقبولیت حزب اتحاد دموکراتیک در میان کردهای سوریه به خاطر خشونت علیه مخالفان سیاسی معلوم نیست و همه کردهای سوریه به خودمختاری اعتقاد ندارند.نیازی حبش، که قبلا عضو یکی از گروههای کردی بوده و در حال حاضر از این گروه جدا شده و به شورای ملی سوریه پیوسته است، از منتقدان سرسخت حزب اتحاد دموکراتیک است.جبش اظهار داشت: جمعیت سوریه ناهمگن و مختلط است و ما در یک جامعه همگن و یکدست زندگی نمی کنیم و بخاطر پیچیدگی های قومی و فرقه ای در سوریه، جنگ بین کرد و عرب غیرقابل اجتناب است.حبش می گوید: خواستار دولتی هستیم که از همه شهروندان کرد، عرب و مسلمان بصورت مساوی حمایت کند.عوامل متعددی مانع از تشکیل منطقه خودمختار در سوریه می شود. تعدد احزاب کرد و رویکردهای متناقض آنها به وقایع سیاسی یکی از مهمترین عوامل است. از سوی دیگر، ترکیه بزرگترین دشمن بشار اسد است و به شدت با خودمختاری کردها در سوریه مخالف است.از نگاه رهبران ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک سوریه برای استقلال کردهای این کشور تلاش می کند.گروههای علوی و مسیحی فاصله خود را از شورشیان حفظ کرده اند، اما مبارزه گروههای شورشی در سری کانی( رأس العین) با یکدیگر، نشان داد که زمینه برای ادامه جنگ قومی و فرقه ای به طور بالقوه در سوریه وجود دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید