خرید پابند مشعل،اردوغان‌را‌به‌سفربه‌غزه‌دعوت‌کرد

خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از حمایت همه جانبه ترکیه از فلسطین تشکر کرد و از وی خواست تا به غزه سفر کند.به گزارش ایسنا رئیس دفتر سیاسی حماس در تماسی تلفنی با نخست وزیر ترکیه از وی دعوت کرد تا به غزه سفر کند و وعده داد که آشتی ملی در فلسطین به زودی محقق شود.به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از حمایت همه جانبه ترکیه از فلسطین تشکر کرد و از وی خواست تا به غزه سفر کند.مشعل در این تماس تلفنی به اردوغان وعده داد تا آشتی ملی میان همه گروه‌های فلسطینی به زودی محقق شود و وحدت در فلسطین برقرار شود.نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر اهمیت آشتی ملی در فلسطین بر ادامه کمک‌های ترکیه از فلسطین تاکید کرد.اردوغان گفت: ملت و دولت ترکیه همواره در کنار برادران فلسطینی خود خواهند ماند و منافع فلسطین را منافع خود می‌دانند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید