خرید پابند شيعيان اندونزي تحت فشار وهابيت

روزنامه کیهان نوشت:شيعيان اندونزي به خاطر فشار وهابيت و گروه هاي تندرو در وضعيت دشواري به سر مي برند.خبرگزاري فرانسه گزارش داد: گروه هاي متعصب سلفي در جاواي اندونزي، شيعيان را از روستاي خود اخراج كرده و شرط بازگشت آنها به خانه هايشان را دست كشيدن از اعتقادات خود و تغيير مذهب اعلام كرده اند. خانم صليحه كه توسط افراد تندرو از روستاي خود اخراج شد و هم اكنون به يك ورزشگاه متروكه پناه برده مي گويد تنها جرم و جنايت وي شيعه بودن است. در اين رابطه نزديك 200 تن از شيعيان به يك ورزشگاه متروكه در منطقه سامبانغ واقع در شرق جزيره جاوا پناه آوردند. اين عده از ماه اوت گذشته زندگي خود را با حداقل امكانات مي گذرانند. آنها پس از اينكه مقام هاي محلي اندونزي تأمين آب و مواد غذايي را براي آنها متوقف كردند، مجبور به استفاده از منابع بسيار محدود براي خريد نيازهاي حياتي خود شدند.خانم رويا 21 ساله و خانه دار پس از فرار از روستاي خود تنها چيزي كه توانست با خود به همراه بياورد حلقه ازدواجش بود كه آن را فروخت تا مايحتاج خود و خانواده اش را خريداري كند. وي پس از تمام شدن پول خود گفت كه ديگر قادر نيست چيزي را خريداري كند و كودك شيرخوارش هم اكنون فقط آب مي خورد.خانم صليحه 22 ساله به خبرگزاري فرانسه گفت: ما نمي خواهيم مانند پناهندگان زندگي كنيم، ما خواهان بازگشت به روستاي خود مي باشيم. مقام هاي محلي و مذهبي منطقه ياد شده، بازگشت اين عده به روستاي خويش را مشروط به ترك مذهب شيعه و روي آوردن به مذهب سني كردند. اين مقام ها گفتند كه اگر آنها اين شرط را نپذيرند بايستي منطقه را ترك كنند. بوشوري مقسوم، رئيس شوراي محلي علماي اندونزي مي گويد شيعيان زنديق هستند و در منطقه سامبانغ از يك روستا به روستاي ديگر رفت و آمد مي كنند تا عقايد انحرافي خود را تبليغ كنند.موناجي، رئيس روستاي سامبانغ در اين باره گفت: شيعيان، مكاني در اين منطقه ندارند مگر اينكه مذهب سني را برگزينند. البته پناهندگان شيعه به شدت با اين درخواست مخالفت كردند.رويا يك زن شيعه در اين زمينه گفت: نمي دانم چه آينده اي براي ما رقم مي خورد ولي مي دانم كه من هرگز از مذهب خود عدول نخواهم كرد. البته نماز مي خوانم تا سني ها يك روزي ما را بپذيرند. ما همگان به يك خدا و يك پيامبر و يك قرآن ايمان داريم. پس چرا نمي توانيم با هم و با صلح و صفا زندگي كنيم؟اين گزارش حاكي است شيعيان در اندونزي ده درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند ولي تعيين تعداد آنها به دليل اينكه اغلب شيعيان اندونزي امور مذهبي خود را در خفا انجام مي دهند، تا حدودي مشكل است. اندونزي 240 ميليون نفر جمعيت دارد.انستيتو سيتارا اعلام كرد خطرناكترين حمله به شيعيان اخيراً در سامبانغ اتفاق افتاد كه گروه هاي تندرو به شيعيان يورش برده و آنها را مجبور به پناه بردن به ورزشگاه متروكه كردند. مهاجمان خانه ها را به آتش كشيده و حداقل يك نفر را نيز به قتل رساندند. فرد كشته شده كه پدرخانم صليحه بود، تلاش داشت مهاجمان را آرام كند اما آنها او را كشتند.يادآور مي شود پيش از اين روزنامه آسيا تايمز فاش كرد كه وهابيون سعودي با كمك دلارهاي تزريق شده، در تشديد فشار و سركوب عليه شيعيان اندونزي نقش آفريني مي كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید