خرید پابند اشتباهی به قیمت سوختگی نیمی از صورت

مرد کم حواس لهستانی هنگام کمک به همسرش در کارهای خانه ناخودآگاه اتوی داغ را به جای گوشی تلفن برداشت و صورت خود را سوزاند.  به گزارش ایسنا، «توماسز» 32 ساله در توضیح این حادثه گفت: یک روز صبح وقتی از خواب بلند شدم تصمیم گرفتم به همسرم در کارهای خانه کمک کنم و با اتوکردن لباس‌ها شروع کردم.  «توماسز» همچنین گفت: از این که می‌توانستم به همسرم کمک کنم، خوشحال بودم اما از آنجایی‌ که می‌دانستم اتوکردن کار خسته‌ کننده‌ای است تصمیم گرفتم همراه با آن تلویزیون نیز تماشا کنم. همه کارها به خوبی در حال انجام‌شدن بود تا این که صدای زنگ تلفن بلند شد.  «توماسز» با بلندشدن صدای تلفن، به جای برداشتن گوشی، اتو را به گوشش نزدیک کرد و از سوخته‌شدن پوست صورتش متوجه شد چه اشتباه بزرگی کرد.  به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی oddity central، «توماسز» پس از سوختن صورتش به پزشک مراجعه کرد اما به گفته پزشکان میزان سوختگی‌اش خیلی جدی نبود و به زودی بهبود می‌یابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید