خرید پابند مجري معروف در انتظار حکم دادگاه

يک مجري برنامه هاي تلويزيوني که متهم است بعد از اغفال دختري جوان با وي رابطه برقرار کرده است در انتظار رأي دادگاه است. به گزارش خراسان، اوايل آبان دختر جواني با مراجعه به شعبه ۷۸ دادگاه کيفري استان تهران از يکي از مجريان تلويزيون به اتهام اغفال و فريب شکايت کرد. شاکي در اظهاراتش گفت: اين مجري مي گفت مجرد است و به من علاقه مند شده است اما مدتي بعد پدرم مجله اي را ديد که در آن با اين مجري و همسر و فرزندانش مصاحبه شده بود. بعد از آن بود که فهميدم فريب خورده ام و همه حرف هاي اين مرد دروغ است.به دنبال ثبت اين شکايت اين مجري به دادگاه احضار شد. پدر دختر فريب خورده در حاشيه برگزاري دادگاه به خراسان گفت: حدود ۲ سال قبل زماني که اين مجري در حال اجراي برنامه زنده بود دخترم از طريق شماره اعلام شده از تلويزيون پيامکي به اين برنامه فرستاد. بعد از اين ارتباط اين مجري از دخترم مي خواهد با او تماس بگيرد. بعد از اولين تماس او به دخترم مي گويد صدايش شباهت زيادي به صداي نامزد سابقش دارد .بعد از سفر وي از دخترم خواست به استقبالش به فرودگاه برود. او وقتي دخترم را در فرودگاه ديد با ظاهرسازي به زمين افتاد و خدا را شکر کرد و گفت: چهره دخترم هم شبيه چهره نامزد سابقش است. به اين ترتيب طولي نکشيد که از دخترم خواستگاري کرد و رابطه آن ها با يکديگر ادامه پيدا کرد. در اين بين يک روز او مدعي شد مشکلات شديد مالي دارد و در چنين وضعيتي دخترم از يک موسسه مالي – اعتباري برايش صد ميليون تومان وام گرفت و حتي ۴۰ ميليون تومان هم سفته از دخترم گرفت. از سوي ديگر اين مجري دخترم را همراه با خودش به مسافرت مي برد و چند بار با او رابطه برقرار کرد. اين ماجرا ادامه داشت تا اين که مدتي قبل مجله اي را ديدم که در آن مصاحبه اي از او و همسر و فرزندانش چاپ شده بود. از ديدن اين مصاحبه شوکه شدم. وقتي اين مجري فهميد دستش برايمان رو شده است تهديد کرد که سفته ها را به اجرا مي گذارد. آن زمان بود که ما از وي شکايت کرديم.در آخرين جلسه محاکمه متهم که روز چهارشنبه پشت درهاي بسته در شعبه ۷۸ دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد بعد از تفهيم اتهام به اين مجري او بار ديگر خودش را بي گناه اعلام کرد و گفت فقط در يک سفر کاري با شاکي همراه بود. در اين جلسه قاضي باقري با اخذ آخرين دفاع از اين مجري همراه با مستشاران دادگاه وارد شور شد و قرار است به زودي رأي خود را اعلام کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید