خرید پابند عمرو موسی: دیکتاتور جدید نمی خواهیم

رئیس حزب الموتمر و عضو جبهه نجات ملی مصر شرایط کنونی کشور را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: ما دیکتاتور جدید نمی خواهیم.به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه الوطن چاپ عربستان اظهار داشت : شرایطی که در آن به سر می بریم دشوار است و ما خواهان دیکتاتور جدید نیستیم.وی با بیان این مطلب افزود: گفتگویی که محمد مرسی آن را مطرح کرد مثمر ثمر نبود. شرایط کنونی مصر در نتیجه سوء مدیریت مواضع، بسیار دشوار است.موسی در ادامه بر ضرورت انجام گفتگوی فعال میان تمام گروه های درگیر با یکدیگر تاکید کرد و آن را بهترین راه حل بحران کنونی میان گروه های ملی و ریاست جمهوری دانست.رئیس حزب الموتمر از محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز خواست که به خواسته های ملت برای پایان مناقشه در کشور توجه کند تا جدیت لازم برای از بین بردن بحران موجود فراهم شود.عمرو موسی تصریح کرد: بهتر بود بیانیه قانون اساسی تعلیق شود و برگزاری همه پرسی درباره آن به تعویق بیفتد و سپس گروه های مختلف وارد گفتگوی واقعی و جدی شوند.عضو جبهه نجات ملی افزود: بیانیه قانون اساسی مردم مصر را به دو بخش تقسیم کرد و اعتراضاتی را به همراه داشت و این در حالی است که ما در شرایط فعلی به وحدت نیاز داریم.موسی در ادامه گفت : هدف اصلی بیانیه قانون اساسی، خلق دیکتاتوری جدید است و ما دیکتاتور جدید نمی خواهیم.همه پرسی قانون اساسی مصر قرار است امروز در سرتاسر این کشور برگزار شود. بسیاری از احزاب و مردم مصر مشارکت در این همه پرسی را تحریم کرده اند. پیش نویس قانون اساسی مصر شریعت اسلام را منبع قانونگذاری در کشور تعیین کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید