خرید پابند تصاویر: تیراندازی در مدرسه ابتدایی در آمریکا

تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در امریکا و کشته شدن 28 تن تا کنون شوک بزرگی را به این کشور وارد کرده است.به گزارش ، عصر روز گذشته بود که شبکه های خبری از تیر اندازی در یک مدرسه در ایالت کانکتیکات آمریکا خبر دادند. اما ابعاد فاجعه وقتی بیشتر مشخص شد که معلوم شد فرد مهاجم مدرسه ای ابتدایی را در شهر «نیوتاون» برای خود برگزیده و آمار کشته ها هم در لحظات ابتدایی خبر رقم بالای 28 تن بود.حادثه مدرسه «سندی هوک» باعث شد تا تمام مدارس ابتدایی این کشور تعطیل شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید