خرید پابند برخی به دنبال اخلال در عرضه خودرو هستند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید:یکی از راهکارهای مطرح شده به جز بحث های نظارتی که باید اعمال شود،افزایش تولید است که باید کمک کنیم تولید به روال خود بازگردد؛درحال حاضر کار ۲۰۶ برای تولید داخل آغاز شده است و در تولید مابقی خودروها نیز باید صورت گیرد،اگر تولید افزایش نیابد،بازار سیاه مردم را آزار خواهد داد.حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ،گفت:یکی از اشکالات موجود حال حاضر در خودرو سازی کاهش تولید است و در این میان کسانی که به دنبال سود جویی هستند به نوعی سعی در اخلال در عرضه خودرو دارند و خودرو ها را به تعداد زیاد خریداری می کنند و با قیمت بالاتری به فروش می رسانند.عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: بین خودرو سازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزیر صنعت جلسلاتی گذاشته شده ؛ یکی از راه کارهای مطرح شده به جز بحث های نظارتی که باید اعمال شود ، افزایش تولید است که باید کمک کنیم تولید به روال خود بازگردد ؛ در حال حاضر کار ۲۰۶ برای تولید داخل آغاز شده است و در تولید ما بقی خودرو ها نیز باید صورت گیرد ، اگر تولید افزایش نیابد ، بازار سیاه مردم را آزار خواهد داد.نماینده مردم ملارد،شهرقدس و شهریار درمجلس شورای اسلامی  گفت:باید قیمت معقولی برای افزایش خودرو اعمال شود و بازار سیاه کنترل شود وگرنه مردم و خودروسازان هر دو متضرر می شوند.وی افزود: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار سیاه باعث خواهد شد خیلی از افراد پول و سرمایه خود را به سمت بازار خودرو ببرند و باعث شود کسانی که واقعا به خودرو نیاز دارند توان دسترسی و تهیه آن را از دست بدهند و با قیمت بالاتری بخرند .گروسی در خاتمه گفت:شاید افزایش قیمت تا حدودی معقول باشد اما اگر قیمت زیادتر از حد معقول افزایش یابد ، انگیزه واردات بیشتر می شود و اگربحث تجارت جهانی پیش بیاید ، دیگر استقبالی از خودرو های داخلی نمی شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید