خرید پابند هشدار پزشکان درباره نگین‌های مغناطیسی زبان

پزشکان خطاب به دختران و پسران جوان هشدار دادند نگین‌های مغناطیسی که روی زبان کاشته می‌شوند خطرناک هستند و می‌توانند مشکلات جدی پزشکی به وجود آورند.  به گزارش ایسنا، این متخصصان می‌گویند اگر نگین‌های مغناطیسی روی زبان به طور اتفاقی بلعیده شوند داخل قسمت‌هایی از روده گیر می‌کنند و حتی ممکن است موجب سوراخ شدن روده شوند.  به گزارش بی‌ بی سی، در ظاهر به نظر می‌رسد زبان فردی که از این نگین‌ها کاشته، سوراخ شده اما درواقع هیچ سوراخی روی زبان ایجاد نمی‌شود و این نگین‌ها روی زبان چسبانده می‌شوند. به این ترتیب نگین‌های مغناطیسی که در مدهای اخیر به شکل ردیفی در یک طرف زبان چیده می‌شوند، اگر اتفاقی بلعیده شوند به هم می‌چسبند و داخل روده کوچک گرفتار می‌شوند و می‌توانند جداره روده را سوراخ کنند.  متخصصان مرکز پزشکی کوئین در ناتینگهام در این باره تاکید کردند که والدین به محض اینکه متوجه چنین اتفاقاتی شدند باید فورا با پزشک در این باره مشورت کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید