خرید پابند عبور از طبقه دوم بزرگراه صدر پولی می‌شود؟

رییس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: شهرداری تاکنون لایحه‌ای برای دریافت عوارض از خودروهای عبوری از تراز 1+ (طبقه دوم) بزرگراه صدر ارائه نکرده است.  مهدی چمران در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه هرگونه اخذ عوارض در سطح شهر نیازمند مصوبه شورای شهر است، شنیده‌هایی مبنی بر اینکه شهرداری تهران قصد دارد هنگام بهره‌برداری از خودروهای عبوری بزرگراه طبقاتی صدر، عوارض دریافت کند، مطرح نشده است.  چمران با بیان اینکه فعلا معلوم نیست عوارضی برای پروژه صدر پیش‌بینی شود، از هرگونه اظهارنظر در این باره خودداری کرد و گفت: این موضوع باید بررسی کارشناسی شود.  به گزارش ایسنا، برخی کارشناسان دست‌اندرکار پروژه صدر اعتقاد دارند که می‌توان از خودروهای عبوری از تراز 1+ بزرگراه صدر، عوارض پیش‌بینی کرد.  آنها اعتقاد دارند که این اقدام در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و در پل صدر هم می‌توان از این قاعده تبعیت کرد. چراکه اگر تراز 1+ این بزرگراه هم ساخته نمی‌شد، مسیر دسترسی شهروندان در تراز صفر وجود داشت. اما با ساخت این بزرگراه امکانی برای اینکه ناچار به تحمل ترافیک تراز صفر نباشند، فراهم می‌شود.  این پیشنهاد کارشناسی در یکی از جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه صدر نیایش در حضور قالیباف شهردار تهران مطرح شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید