خرید پابند شکایت دولتمردان افغانی از تعداد معتادان

مسئولان وزارت بهداشت و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از عدم بازپروری و افزایش شمار معتادان اظهار نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد هرچند توانایی این وزارتخانه برای بازپروری معتادان دو برابر شده اما این میزان برای درمان بیش از یک میلیون معتاد بسیار محدود است.به گفته وزیر این وزارتخانه تاکنون کشت خشخاش در 17 استان افغانستان بهصفر رسیده است ولی چهار استان قندهار، فراه، ارزگان و هلمند 90 درصد مواد افغانستان را تولید می کند.وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد راهکار کاهش معتادین معتقد است در کنار بازپروری معتادان و اشتغال زایی، باید از فروش آزاد و دسترسی آسان به مواد مخدر جلوگیری کرد.براساس آمار سال 2009 سازمان ملل متحد، افغانستان بیش از 940 هزار معتاد به مواد مخدر دارد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید