خرید پابند بررسی طرح توزیع شیر فله‌ای در سازمان دامپزشکی

معاون سازمان دامپزشکی گفت: «طرح توزیع شیر فله‌ای در کشور» در حال بررسی است. محسن مشکوة در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه نظرسازمان دامپزشکی درباره درخواست اتحادیه دامداران برای توزیع شیر فله‌ای در بازار چیست؟ گفت: سازمان دامپزشکی کشور توزیع شیر خام به صورت فله‌ای را در مورد واحدها و دامداری‌های عاری از سل و بروسلوز، بار میکروبی پایین‌ و با شرایط بهداشتی مناسب و قابل قبول بررسی می‌کند.معاون سازمان دامپزشکی افزود: در صورتی که این طرح تصویب شود محصول باید به صورت بسته‌بندی و با برچسبی که مشخص کننده نیاز به جوشیدن شیر است عرضه شود.مشکوة تاکید کرد: این طرح در حال بررسی است و هنوز تصویب و یا تایید نشده است.وی در پاسخ به اینکه بررسی توزیع شیر فله‌ای با چه هدفی انجام می‌شود؟ گفت: سالانه بیش از 9 میلیون تن شیر خام در کشور تولید می‌شود که حدود 6 تا 6.5 میلیون تن آن وارد کارخانه‌های لبنی می‌شود.مشکوة گفت: به هر حال در کشور توزیع شیر فله‌ای و یا خودمصرفی به میزان بیش از 3.5 میلیون تن را شاهد هستیم و لازم است اینها ساماندهی شوند.معاون سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: از سوی دیگر اگر شرایط بهداشتی این گونه شیرها رعایت شود و برچسب مناسبی هم در مورد جوشیدن به اندازه زده شود مشکلی ایجاد نخواهد شد.وی ادامه داد: مناسب است که این گونه شیرها با ملاحظات انجام شده و با قیمت مناسب‌تر عرضه شود که برای مصرف‌کنندگان نیز مقرون به صرفه خواهد بود.معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی تصریح کرد: به هر حال سازمان دامپزشکی کشور مسئول مراقبت و نظارت به شیر خام از زمان تولید تا رسیدن به مرحله فراوری است و برخود لازم می‌داند که وضعیت توزیع شیر فله‌ای را ساماندهی کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید