خرید پابند دستبرد ميليوني يک دختر به حساب بانکي پدر

دختر جواني به خاطر مخالفت پدرش با ازدواج اش، به حساب بانکي او دستبرد زد و ميليون ها ريال را به سرقت برد.  رئيس پليس فتاي خراسان رضوي درباره چگونگي کشف اين پرونده سرقت به خراسان گفت: کارمند بازنشسته اي ضمن تسليم يک شکوائيه قضايي به پليس فتا اعلام کرد: مدتي است که فرد يا افراد ناشناسي از طريق اينترنت به حساب بانکي وي دستبرد مي زنند و تاکنون ميليون  ها ريال را سرقت کرده اند. سرهنگ سيدمحسن عرفاني خاطرنشان کرد: اين مرد مدعي بود که کارت عابربانک و رمز آن را به طور مطمئن نگهداري کرده و تاکنون در اختيار هيچ کس قرار نداده است.  وي اضافه کرد: در بررسي هاي پليسي مشخص شد که چند ميليون تومان کارت شارژ به صورت اينترنتي از حساب مالباخته خريداري شده است؛ بنابراين با پي گيري هاي کارشناسان پليس فتا و استعلام از مراجع ذي ربط، سارق اينترنتي که يک دختر جوان بود شناسايي و به مقر پليس هدايت شد، اما در مواجهه حضوري با مالباخته مشخص شد که سارق اينترنتي، دختر مالباخته است.  سرهنگ عرفاني گفت: متهم در بازجويي هاي انجام شده درباره انگيزه اش از اقدام به ارتکاب جرم گفت: پدرم با ازدواج من مخالفت کرد به همين خاطر من هم از طريق اينترنت به حساب بانکي اش دستبرد زدم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید