خرید پابند آمار جراحي بيني در ايران، هفت برابر آمريكا!

رئيس انجمن تحقيقات راينولوژي ايران گفت: براساس تحقيق مشتركي كه با همكاري دانشگاه جان هاپكينز آمريكا انجام داديم ميزان جراحي‌هاي پلاستيك بيني در ايران به نسبت جمعيت، هفت برابر و تعداد جراحي‌هاي زيبايي صورت، دو برابر آمريكا است كه آماري نگران‌كننده و تامل برانگيز است.به گزارش ايسنا، دكتر محسن نراقي گفت: متأسفانه آمار دقيقي از عوارض جسمي، رواني، اقتصادي و اجتماعي جراحي‌هاي بيني در كشور وجود ندارد ولي آنچه مسلم است اين قبيل جراحي‌ها كه در بسياري موارد بي‌مورد صورت مي‌گيرند هزينه‌هاي مالي و معنوي سنگيني را به جامعه تحميل مي‌كنند. البته در سالهاي اخير با اطلاع رساني‌هاي صورت گرفته، آگاهي مردم تا حدي در اين زمينه بالا رفته ولي هنوز در جامعه ما جراحي زيبايي بيني بيش از حد نياز انجام مي‌شود و شايد 50 درصد مراجعان براي درخواست جراحي بيني نيازي به اين عمل نداشته باشند.. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید