خرید پابند یک تغییر مدیریتی در نهاد ریاست جمهوری

امروز مراسم تودیع مدیر کل حوزه ریاست نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.به گزارش ساعاتی پیش مراسم تودیع احمد صابری ظفرقندی مدیر کل حوزه ریاست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.بنابر اطلاعات دریافتی خبرنگار صابری ظفرقندی مدیرکل سابق حوزه دفتر رییس جمهور قرار است به کنسولگری ایران در نجف برود. براساس این گزارش، حمیدی معاون هماهنگی و پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور با حفظ سمت، در جای صابری ظفرقندی به عنوان مدیرکل حوزه دفتر رییس جمهور قرار گرفت.در این مراسم، صدوقی دبیر هیات دولت، فرقانی مدیرکل بین‌الملل ریاست جمهوری، آشتیانی مدیرکل تشریفات ریاست جمهوری و امیری‌فرد رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید