خرید پابند صدور 7 حکم جدید در پرونده فساد بانکی بزرگ

معاون دادستان کل کشور گفت: تا کنون برای هفت نفر از متهمان در دومین دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی حکم صادر شده است.به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا غیر از 5 حکم جدید، حکم دیگری صادر شده و آیا مجازات اعدام هم برای متهمان جدید صادر می شود، گفت: تاکنون چندین دادگاه برگزار شده و 7 حکم هم صادر شده است.وی افزود: در این احکام بیشتر حبس و جریمه لحاظ شده و حکم اعدام و حبس ابد نداریم.سراج در خصوص پرونده روزنامه مغرب و تهران کاریکاتور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، گفت: مغرب خود توقیفی کرد و فعلا تا روشن نشدن تکلیف مدیر مسئول منتشر نمی شود و هیات نظارت هم آن را متخلف اعلام کرد. در مورد تهران کاریکاتور هم چنین است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید