خرید پابند سروری: منتظر واکنش هاشمی هستیم

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان این که بایستی هر چه زودتر میزان صحت فایل صوتی مکالمه مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر مشخص شود، بیان داشت: در صورتی که صحت این فایل صوتی اثبات شود که ظواهر امر نیز نشان می دهد که خیلی نمی شود درباره این نوار تردید کرد، وظیفه و جایگاه آقای هاشمی بسیار حساس خواهد بود.پرویز سروری  درگفتگو با خبرنگار مهر انتشار فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی را موضوعی بسیار مهم دانست و بیان داشت: در صورتی که مراحل رمزگشایی فایل صوتی طی و صحت آن مشخص شود، می تواند موضوع بسیار دغدغه آمیزی باشد؛ این موضوع بسیار مهمی است که دیده می شود کسانی که در دامن نظام رشد کردند و از ظرفیت های نظام به شهرت و توانمندی رسیدند، امروز می خواهند با اقدامات ساختارشکنانه و براندازانه با هماهنگی دشمن علیه این مملکت اقدام کنند.وی با اشاره به محتوای حرف های مهدی هاشمی در این فایل صوتی، گفت: چنین اظهارتی نمایانگر پشت صحنه و دست های پنهانی است که شناسایی آنها بسیار مهم است و دشمن هم درصدد است که از ظرفیت های موجود علیه نظام استفاده کند که توجه به این موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است.نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این فایل صوتی نشان می دهد که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور باید شاخک های اطلاعاتی خود را حساس تر کنند و دست های پشت پرده و افراد مرتبط با این موضوع را شناسایی نمایند و اجازه ندهند که عده ای با استفاده از قدرت و ثروت دست به اقدامات اینچنینی بزنند.قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان این که موضع هاشمی رفسنجانی  در قبال صحبت هایی ساختارشکنان فرزندش بسیار مهم است، بیان داشت: در صورتی که صحت این فایل صوتی اثبات شود که ظواهر امر نیز نشان می دهد که خیلی نمی شود درباره این نوار تردید کرد، وظیفه و جایگاه آقای هاشمی بسیار حساس خواهد بود.وی افزود: من فکر می کنم مطالبه اکثریت مردم این است که آقای هاشمی به عنوان مدعی وارد بشود و این اقدام براندازانه و ساختار شکنانه را به شدت محکوم کند و ملاحظه قرابت ها و رابطه ها و اینکه فلانی فرزند من است پس باید مورد حمایت قرار بگیرد را نکند، زیرا اینچنین طرز تفکری با روح اسلام و انقلاب مغایرت دارد.سروری بیان داشت: بعد از این ما باید منتظر باشیم و ببینم که واکنش آقای هاشمی در قبال این امتحان بزرگ چه خواهد بود. آیا ایشان از این اقدام حمایت می کند یا اینکه این موضوع را تکذیب خواهد کرد و یا اینکه با همه دشواری آن را خواهد پذیرفت و محکوم می کند و به دستگاه قضایی اعلام می کند که بر اساس مر قانون با این اقدامات برخورد کند.وی تصریح کرد: فکر می کنم اگر به طور قانونی با این موضوع برخورد شود دیگر کسی در کشور خودش را در حاشیه امن نخواهد دید و فکر نخواهد کرد که مجاز است دست به هر اقدام غیر قانونی در هماهنگی با دشمنان نظام و انقلاب بزند و نگران این باشد که یک روزی دست های عدالت نظام او را به چنگ خواهد آورد.قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیان داشت: این مرحله هم برای آقای هاشمی و هم برای دستگاه های قضایی امتحان بزرگی است. دستگاه های ذی ربط هر چه زودتر باید اعلام کنند که این نوار صوتی قرین به صحت است و در زمینه برخورد با آن مساحمه  نکنند و جناب آقای هاشمی نیز در مقابل این امتحان بزرگ باید طوری عمل نکند که روابط را بر ضوابط مقدم شمارد و اجازه بدهد که مر قانون در رابطه با این موضوع به طور جدی اجرا شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید