خرید پابند سرانه اسكناس در كشور به ازای هر نفر 114 برگ

باید زمینه لازم برای افزایش سطح آگاهی مردم از مزایای سرویس‌های بانکداری الکترونیکی و استانداردهای موجود در این حوزه به منظور استفاده بهینه از امکانات فراهم شود.به گزارش ایلنا، مهندس محمد علی محمود‌زاده معاون خدمات نوین اداره‌ کل انفورماتیک بانک ملی ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به شاخص‌های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه تا پایان برنامه، باید ۲۰درصد از مبادلات مالی تجارت داخلی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.وی افزود: برای تحقق این شاخص می‌بایست سطح آگاهی مربوط به شیوه‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون مرتبط از جمله استاندار‌ها، فناوری‌ها و غیره افزایش پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی مردم می‌تواند زمینه ساز استفاده بیشتر از خدمات و بانکداری الکترونیکی شود و این موضوع افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف را محقق می‌کند.محمد علی محمود‌زاده با بیان این مطلب که سرانه اسکناس در کشور بازای هر نفر ۱۱۴ برگ است تصریح کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هزینه‌ چاپ هر اسکناس در سال ۱۳۸۷، ۲۴۱ ریال بوده که این نشان می‌دهد هزینه‌ای معادل ۲۸ هزار ۵۰۰ ریال به ازای هر نفر برای استفاده از پول کاغذی صورت می‌گیرد.وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به جمعیت کشور و البته بدون درنظرگرفتن هزینه‌های جانبی، هزینه چاپ اسکناس حدود مجموعا ۱۸۰ میلیارد ریال به ازای جمعیت کشور می‌شود که با توسعه فرهنگ استفاده بیش از پیش بانکداری الکترونیکی می‌توان در اینگونه هزینه‌ها به میزان زیادی صرفه جویی کرد.معاون خدمات نوین اداره‌ کل انفورماتیک بانک ملی ایران تاکید کرد: سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه به عنوان رابط میان مردم و بخش دولتی و خصوصی و رسانه‌ها به عنوان سفیران اطلاع رسانی نقش اساسی را در توسعه فرهنگ کاربری فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی با استفاده از ابزارهای نوین آموزش تعاملی برعهده دارند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید