خرید پابند دادگاه CAS رای پرونده وینگادا و پرسپولیس را صادر می‌کند

 پس از مکاتبات انجام شده دادگاه بین‌المللی ورزش در خصوص پرونده وینگادا و پرسپولیس نظر خود را اعلام می‌کند.به گزارش خبرگزاری فارس، نلو وینگادا و دستیارانش پس از جدایی از پرسپولیس بخشی از مطالبات خود را بنا بر مشکلات این باشگاه دریافت نکردند، از همین رو وی با پرسپولیس برای دریافت مطالباتش به توافق نرسید و از این باشگاه به فیفا شکایت کرد.پس از کش و قوس فراوان و به توافق نرسیدن وینگادا با پرسپولیس پرونده این دعوا به دادگاه بین‌المللی ورزش رفت که پس از مکاتبه با باشگاه پرسپولیس شب گذشته مسئولان حقوقی باشگاه مکاتبات نهایی خود را با دیوان بین‌المللی داوری انجام دادند و مقرر شد رای نهایی در خصوص پرونده وینگادا و باشگاه پرسپولیس ظرف دو ماه آینده توسط قاضی این پرونده اعلام شود.گفتنی است مسئولان باشگاه پرسپولیس بر سر مبلغی که وینگادا بابت طلبش اعلام کرده بود اعتراض‌هایی داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید