خرید پابند لغو یادداشت تفاهم ایران و جمهوري آذربایجان

روزنامه تهران امروز نوشت:یادداشت تفاهم موجود بین جمهوری آذربایجان و ایران در‌خصوص ایجاد تسهیلات در عبور و مرور اتباع دو کشور ساکن در مناطق مرزی تا شعاع 45 کیلومتری لغو مي‌شود. به گزارش خبرگزاری «قفقاز اینفو»، مجلس ملی جمهوری آذربایجان درباره لغو قانون پنجم آوریل سال 2005 در مورد تایید یادداشت تفاهم ایجاد تسهیلات در عبور و مرور اتباع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ساکن در مناطق مرزی دو کشور، تصمیم مي‌‌گیرد. مقامات دو کشور این یادداشت تفاهم را در 26 ژانویه سال 2005 در تهران امضا کردند که بر اساس آن اتباع دو کشور ساکن در داخل محدوده شعاع 45‌کیلومتری از نوار مرز دو کشور مي‌توانند آزادانه تردد کنند. تصمیم باکو به لغو این یادداشت تفاهم در شرایطی است که ایران به منظور نشان دادن عزم خود برای گسترش همکاری و ارتباطات مردمی با جمهوری آذربایجان از فوریه 2010 به صورت یکطرفه روادید را برای اتباع جمهوری آذربایجان لغو کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید