خرید پابند سامانه پیام کوتاه کمبودهای دارویی راه اندازی شد

سامانه پیامکی کمبودهای دارویی با شماره ۲۰۱۴۹۰ برای رفاه حال بیمارانی که در جستجوی داروی خود هستند در تهران راه اندازی شد.  به گزارش ایلنا، این سامانه به زودی در سراسر کشور راه اندازی می‌شود.  این سامانه با توجه به کمبودهای مقطعی در حوزه دارو و برای جلوگیری از سردرگمی مراجعان در داروخانه‌ها به ویژه در شهر تهران طراحی و راه اندازی شده است.  نحوه استفاده از این سامانه از طریق ارسال یک پیامک کوتاه بدون متن به شماره ۲۰۱۴۹۰ است که اطلاعات مورد نیاز با فاصله زمانی کمی برای استفاده کننده ارسال می‌شود.  براساس این گزارش، برای تهیه داروهایی که در شهر دچار کمبود مقطعی شده است، می‌توان یک پیام کوتاه به شماره ۲۰۱۴۹۰ که حاوی نام صحیح و انگلیسی دارو است ارسال کرد و در صورت موجود بودن دارو، سامانه مشخصات دو داروخانه‌ای که این دارو‌ها را دارند، برای متقاضی ارسال می‌کند.  این گزارش یادآور شده است تمام داروخانه‌های سطح کشور برای عضویت در این سامانه و وارد کردن داروهایی که با توجه به لیست کمبودهای دارویی موجود دارند، می‌توانند از طریق سایت www.samandaru.com  اقدام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید