خرید پابند یک مقام دولتی: پارتی بازی کاهش یافت

بر اساس نظر سنجی از مردم پدیده پارتی بازی در ادارات بهتر شده است و از شاخص 28 درصد به هشت درصد کاهش یافته است.به گزارش ایسنا احمد بزرگیان، معاون تحول و نوسازی اداری معاونت توسعه سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور با تشریح جزییات آمار اعلام شده از کاهش پارتی بازی در دولت پرداخت گفت: حدود 10 سال است که یک نظر سنجی عمومی از طریق تکمیل پرسشنامه ها در زمینه سنجش فساد اداری در حال برگزاری است . این طرح از سال 80 شروع شده و آخرین مورد آن در سال 90 بوده است که دستورالعمل سال 91 هم ابلاغ شده و به زودی این طرح در سال 91 هم شروع می شود .وی افزود : جامعه آماری ما در سال هشتاد 250 هزار نفر بود که این رقم در سال 90 به 306 هزار نفر رسیده است . این طرح در 29 استان و 50 دستگاه اجرایی انجام شد که بر مبانی آن بحث رشوه ، فساد اداری که بیشتر جنبه ادراکی دارند سنجیده شد .بزرگیان اظهار کرد : موسسات طرف قرار داد ما در این طرح با نظر سنجی از مردم میزان شیوع فساد اداری و رشوه را می سنجند . مثلا در مورد میزان شیوه رشوه در کشور ، پاسخ ها در سال هشتاد 13.3 درصد ، سال 85، 6.2 و در سال 90 حدود 7.4 رسیده است که نسبت به دهه ابتدایی هشتاد شیوع رشوه کم شده است .معاون تحول و نوسازی اداری معاونت توسعه سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور گفت : ما درصدد آن هستیم که با گسترش دولت الکترونیک جلوی فساد اداری بگیریم و به نظرم تا کنون موفق بوده ایم .بزرگیان که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد تاکید کرد: بر اساس نظر سنجی از مردم پدیده پارتی بازی در ادارات بهتر شده است و از شاخص 28 درصد به هشت درصد کاهش یافته است.بزرگیان در پایان این موضوع که بیشترین میزان رشوه به منظور انجام کارهای قانونی است را تایید کرد .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید