خرید پابند نگاه غرب به موضوع حقوق بشر دوگانه است

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به گزارش یک نهاد حقوق بشری روس مبنی بر نامساعد بودن اوضاع حقوق بشر در اروپا، گفت: رسوایی‌های غرب در حوزه حقوق بشر در سال‎های اخیر افزایش یافته است.موسی غضنفر‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تکراری خواندن ادعاهای حقوق بشری غرب، گفت: بحث از حقوق بشر همواره در جوامع انسانی وجود داشته ولی بعد از جنگ جهانی دوم ابعاد گسترده‌تری یافت به نحوی که پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به عنوان یکی از اهداف اساسی منشور سازمان ملل مطرح شد.نماینده مردم بم، فهرج، ریگان و نرمان‌شیر با یادآوری این نکته که حقوق بشر در سال‌های اخیر آن طور که در منشورهای سازمان ملل تعریف شده اجرا نشده است، گفت: مفهوم حقوق بشر به طور عمده از سوی غرب به ویژه آمریکا  تحریف شده و تغییر یافته است به نحوی که دیگر معنای واقعی خود را از دست داده است. وی ادامه داد: حقوق بشر به علت غرق شدن در ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های خصمانه و نژاد پرستانه‌  در جهت خدمت به منافع آمریکا و اروپا،  معنا و مفهومی مبهم و نامشخص یافته است.غضنفرآبادی درباره نوع نگاه غرب به مسئله حقوق بشر و تعاریف غرب از بشر، تصریح کرد: آمریکا و غرب مفهوم حقوق بشر را به مفهوم نژاد‌پرستی ضد اعراب و مسلمانان تبدیل ساخته‌اند،‌ از نظر غربی‌ها اعراب و مسلمانان افراد افراطی و تروریست هستند و هیچ مانعی برای کشتن و قتل عام آن‌ها وجود ندارد و به همین راحتی قشر عظیمی از انسان‌ها را از دایره شمول بشریت خارج می‌کنند و مورد تجاوز قرار می‌دهند.عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به گزارش  یک نهاد حقوق بشری روس مبنی بر نامساعد  بودن اوضاع حقوق بشر در اروپا توضیح داد: غرب در سال‌های اخیر در حوزه حقوق بشر رسوایی‌های زیادی به بار آورده است.یک نهاد دفاع از حقوق بشر در روسیه طی گزارشی اوضاع حقوق بشر در اروپا را نامساعد ارزیابی کرد و مراتب نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در غرب ابراز کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید