خرید پابند مدیرانی که توانایی اداره کارهای بزرگ را داشته باشند نداریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن مخالفت با ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قطعا ادغام این دو وزارتخانه با توجه به اینکه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند به صلاح نیست.محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با اشاره به اینکه در کشورمان مدیرانی که توانایی اداره کارهای بزرگ را داشته باشند نداریم، تصریح کرد: طبیعی است در این شرایط اگر شخصی مدیریت چند وزارتخانه را بر عهده بگیرد به دلیل اینکه توانایی های وی تقسیم می شود نمی تواند چنین حجم فعالیت را اداره کند.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه بتوان چند وزارتخانه مسکنٰ، راه  و مسائل مربوط به زیرساخت را با هم مدیریت کرد درحالی که هیچ ارتباط وجه تشابهی با یکدیگر ندارند قابل قبول نیست.وی با تاکید بر اینکه ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وزارتخانه زیربنایی به ویژه در شرایط فعلی به صلاح نیست، درباره مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه ها به ۱۷ وزارتخانه تصریح کرد: در حالی که این تصمیم قابل  احترام است اما بنده با این مصوبه مخالف هستم.حسین زاده ادامه داد: با ادغام این دو وزارتخانه نه تنها در شرایط فعلی بلکه  در شرایط عادی هم  موافق نیستم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی ادغام ها حذف موازی کاری ها را در پی دارد، خاطرنشان کرد: اما این دو وزارتخانه هیج فعالیت موازی و تشابهی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین بنده با ادغام این دو وزارتخانه در هر شرایطی مخالف هستم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید