خرید پابند سرمربی موقت پرسپولیس تعیین شد

یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی موقت پرسپولیس انتخاب شد.به گزارش ایسنا، اعضای کمیته‌ فنی باشگاه پرسپولیس در جلسه امروز (دوشنبه) خود یحیی گل محمدی را به عنوان سرمربی موقت پرسپولیس تا تعیین تکلیف مانوئل ژوزه انتخاب کردند.اعضای کمیته‌ فنی باشگاه پرسپولیس اعلام کردند گل محمدی موقتا زیر نظر علی پروین فعالیت خواهد کرد.پیش از این محمد رویانیان تلویحا از برکناری ژوزه خبر داده و گفته بود که سرمربی جدید پرسپولیس ایرانی است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید