خرید پابند بازارهای اصلی صادراتی ایران کدامند؟

صادرات غیرنفتی کشورمان در 10 ماهه سال 2012 میلادی با 11 درصد افزایش در ارزش به 28 میلیارد و 871 میلیون دلار رسید.به گزارش ایسنا، میزان وزنی کالای صادراتی در این مدت 57 میلیون و 461 هزار تن بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 7 درصد افزایش نشان می‌دهد.پروپان مایع شده با یک میلیارد و 351 میلیون دلار، کود اوره با یک میلیارد و 27 میلیون دلار و پلی‌اتیلن گرید فیلم با یک میلیارد و 15 میلیون دلارسه قلم عمده کالاهای صادراتی در 10 ماهه سال جاری میلادی بودند.طی 10 ماهه سال 2012 بیشترین میزان کالاهای صادراتی ایران به کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان و هند صادر شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید