خرید پابند افزایش کیفیت برنامه های صداوسیمادر گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت : افزایش کیفیت برنامه های صداوسیما در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی است، زیرا استفاده از نیروی های نخبه لازمه حمایت از تولید داخلی است.عبد الرحمان رستمیان در گفت‌و گو با خانه ملت،افزود: مهم ترین بخش ارتقا وبهره ‌وری  صداو سیما  در زمینه های مختلف هنری ، فرهنگی ، آموزشی ، اجتماعی به استفاده مناسب ازنیروی انسانی مربوط می‌شود، زیرا سه عامل  دانش ، مدیریت و  تخصصی شذن رسانه ها در صورتی می تواند کارآیی داشته باشد که در کنارهم قرار گیرد.نماینده مردم  دامغان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد : حمایت از تولید ات فرهنگی وهمین طورارتقای  کیفی محصولات تولیدی در ایجاد برنامه های علمی و پژوهشی هم موثر است که مسولان ذیربط باید به این مسئله بیش از گذشته توجه داشته باشند. وی با بیان اینکه صداو سیما باید به مانند یک دانشگاه عمل کند وگفت: توسعه مسائل فرهنگی ، استفاده از کارشناسان ماهر، تولید برنامه هایی با رویکرد حمایت از تولید داخلی،  باید در اولویت برنامه های صداوسیما قرار گیرد.رستمیان افزود: رمز توسعه برنامه های صداو سیما در دستان نیروهای متخصص  است، زیرااین نیروهاچرخ تولید  آثار هنری علمی ، پژوهشی ، فرهنگی ، سیاسی ، بهداشتی  و ورزشی را  به حرکت درمی آورند و به همین علت دولت باید تمام نیروی خود را صرف حمایت از  متخصصان  تحصیل کرده کشور کند. عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، ‌یاد آورشد: برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب‌ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه‌ها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرش مسئولیت‌های مختلف در سطح  تولید برنامه های مستند و غیره پرورش دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید