خرید پابند وظیفه سازمان حمایت کنترل نرخ‌هاست نه قیمت‌گذاری

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت گذاری هم می کند که به نظر من با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری اظهار کرد: برخی از کالاها انحصاری است و بسیاری از کالاها انحصاری نیست. شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت ها کنترل شود. این که قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست. مردم می گویند یکی این کار را انجام دهد. لذا بحث بر سر این که چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت ها چگونه باید کنترل شود.وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب و کار و آسیب به مصرف کننده و کیفیت کالا شود و در عین حال نباید فضای امنیتی و پلیسی در بازار ایجاد کند. مجموعه ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبناست. اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.غضنفری، نقش سازمان حمایت را نظم دهنده عنوان کرد و افزود: این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت گذاری هم می کند که به نظر من با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید