خرید پابند جوان: اکثریت مجلس ناشیانه به دنبال مهار احمدی‌نژاد است

اخبار گوناگون و جنجال‌های این روزهای مجلس، در قالب یادداشتی با نام «آیا مجلس اقلیت دارد؟» به روزنامه جوان راه یافته است. نویسنده یادداشت با مرور روندهای رأی‌دهی در مجلس نهم و با دسته بندی نمایندگان به سه دسته با رویکردهای متفاوت نسبت به دولت، نتیجه گرفته است: «واقعیت این است که مرکز ثقل قلقلک مثبت و منفی هر سه طیف احمدی‌نژاد است. برخی می‌خواهند در‌باره احمدی‌نژاد سیاست یکی به میخ و یکی به نعل را اجرا کنند، دسته‌ای می‌خواهند نه او را هل بدهند و نه همراهی و تأییدش کنند و دسته‌ای می‌خواهند او را مهار نمایند. ظاهرا مهار‌کنندگان اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند، اما احساسی بودن آنان و ایضا تنفر بعضی باعث شده تا راهبرد مهار را بسیار ناشیانه دنبال کنند، به گونه‌ای که یک جوان کم‌تجربه نیز این ناشی‌گری را درک می‌نماید.

تذکرات پیاپی رهبری درباره تعامل قوا نیز باعث شده است تا این مهار به ظاهر در شکل حقوقی و تو‌در‌تو انجام شود، اما شکل ظاهری آن آنقدر ناشیانه است که هدف از تصویب یک قانون به قدرت رسیدن رئیس مجلس قلمداد می‌شود و این چنین حتی اگر نقاط مثبت و قابل دفاع هم در قانون باشد در پرتو جوهره آلوده سیاست بازی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد. احمدی‌نژاد و جریان سومیادداشت دیروز روزنامه ایران در مورد ظهور جریان سومی به مرکزیت احمدی‌نژاد، به سرعت مورد توجه روزنامه‌های کشور قرار گرفته است. روزنامه آفتاب یزد با طرح پرسش «احمدی‌نژاد از اصولگرایی بریده است؟» خبر داده است که دولتی‌ها به رهبری مشایی به دنبال جریان سوم هستند. این روزنامه از زبان سه نماینده مجلس، به بررسی مسأله پرداخته است. امیرآبادی، نماینده مردم قم، وجود دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را زیر سؤال برده است و گفته در حال حاضر همه چیز به هم ریخته است و در مجلس فعلی، اصولگرا و اصلاح‌طلب واقعی مشخص نیست. این ادبیات تا حدی شبیه ادبیات یادداشت روزنامه جوان است که در بالا به آن اشاره شد. شجاعی کیاسری سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس، گفته که هر چه کی می‌گذرد می‌بینیم احمدی‌نژاد از مبانی اصولگرایی فاصله می‌گیرد. عوض حیدرپور که شیوه سخن گفتن وی در مورد احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر عوض شده، نیز به آفتاب یزد گفته که احمدی‌نژاد از ایده اصولگرایی خارج شده و خط سومی را راه‌اندازی کرده است. موضوع جریان سوم در روزنامه‌های ابتکار و آرمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. ناصر ایمانی از فعالین اصولگرا به آرمان گفته که احمدی‌نژاد از آغاز نیز خود را اصولگرا ندانست و این اصولگرایان بودند که خود را به وی وصله کردند. منتجب نیا هم دولت را شعر بدون قافیه اصولگرایان دانسته است. از نگاه ابتکار نیز، یادداشت دیروز روزنامه ایران اتمام حجت احمدی‌نژاد با اصولگرایان بوده است. خبر مهم روز در مورد اصولگرایی نیز به مهدی کلهر، مشاور سابق احمدی‌نژاد اختصاص دارد که در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه آرمان گفته، اولین بار من کلمه اصولگرایی را به کار بردم. پایداری در مرکز اخبار انتخاباتیاخبار انتخاباتی مانند روزهای گذشته در روزنامه‌های امروز نیز بازتاب فراوانی دارد. ملت ما از زبان اسدالله بادامچیان خبر داده که مؤتلفه وارد مرحله ارزیابی نامزده شده است. روزنامه رسالت، حزب منحله مشارکت را با نام پدرخوانده اصلاحات به خط و نشان کشیدن متهم کرده است و روزنامه ایران نیز خبر داده که در سایه اقدامات مدعیان اصولگرایی، حامیان فتنه در سودای بازگشت هستند. اما برجسته‌ترین گروه سیاسی در بحث‌های انتخاباتی امروز روزنامه جبهه پایداری است. روزنامه آفتاب یزد در مطلبی برای ارزیابی رابطه جبهه پایداری و جریان خاص، از آنها این را پرسیده که تکلیف اعلام خطر مصباح چه می‌شود؟ روزنامه تهران امروز که حمایت آن از مواضع شهردار تهران پررنگ‌تر از همیشه است، در مطلبی در مورد جبهه پایداری گفته است که آنها چشم به سبد رأی دولت دارند و به تحلیل معادلات جبهه پایداری در انتخابات آتی از زبان ترقی از مقامات موتلفه پرداخته است. مسأله رابطه جبهه پایداری و مشایی در روزنامه اعتماد نیز از زبان نمایندگان آن در مجلس بررسی شده است. ابوالقاسم جراره اعلام کرده که بعید است، کسی در جبهه پایداری حامی مشایی باشد، ولی بزرگواری گفته بخشی از جبهه پایداری می‌خواهد عقبه مشایی باشد. سخنان تأمل‌برانگیز یک مسئول ورزشیحمله به داور آن هم با تیغ موکت‌بری رخدادی عادی است. روزنامه هفت صبح، خبر داده است که جواد نجار ششگلانی، رئیس هیأت فوتبال آذربایجان شرقی درباره اتفاق ناخوشایند چند روز پیش در تبریز که در جریان آن، یک بازیکن با تیغ موکت‌بری به داور حمله کرده است، گفته، این اتفاق معمولا در فوتبال رخ می‌دهد و مسأله خاصی نیست. وی گفته که با این بازیکن برخورد می‌کنیم، ولی مطمئنا بازیکن خاطی قصد لطمه وارد کردن به داور و زخمی کردنش را نداشته، چون ضربه او یک خراش جزیی! در دست داور ایجاد کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید