خرید پابند پشت پرده کسر مالیات از جایزه فرنگی‌کاران

در حالی که دو هفته از پایان مسابقات عمومی کشتی فرنگی می گذرد اعتراض فرنگی کاران در مورد کسر شدن مالیات و حتی پرداخت نشدن جایزه برخی از آنها مطرح شده است.یک منبع آگاه در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: در رقابتهای عمومی کشتی آزاد نیز مبلغ ده درصد مالیات طبق قانون از جوایز کشتی گیران کسر شده است اما در این میان مبلغ چک به نحوی تنظیم شده است که به نفرات اول تا سوم ملبغ خالص دریافتی، 7، 4، 2 و یک میلیون تومان پرداخت شده است. اما در کشتی فرنگی علیرغم صحبت های صورت گرفته با حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی مبنی بر این که مبلغ چکها طوری تنظیم شود که خالص دریافتی نفرات برتر به ترتیب 7، 4، 2 و یک میلیون تومان باشد، این موضوع مد نظر قرار نگرفته است تا فرنگی کاران نتوانند مبلغ کامل را دریافت کنند و نفر اول 6 میلیون و سیصد هزار تومان دریافت کند.وی همچنین مدعی شد: در این میان، مبلغی از جایزه رقابتهای عمومی کشتی فرنگی نیز صرف بلیت سفر تیم منتخب کشتی فرنگی به رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان شده است که قرار است فدراسیون آن را بزودی به جعفری باز گرداند تا جایزه تعداد باقی مانده کشتی گیران، مربیان و هیئت های برتر به آنها پرداخت شود. به نظر می رسد در این میان اشتباه سرپرست تیم کشتی فرنگی در لحاظ کردن مبلغ مورد نظر مالیات و از طرفی صرف مبلغی از جایزه در محلی دیگر باعث بروز اعتراض به حق فرنگی کاران شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید