خرید پابند حمله به کنسولگری ایران در هرات

شماری از معترضان افغان امروز به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند.
به گزارش به نقل از بی بی سی معترضان که تعدادشان به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسید، مدعی بودند که چند تن از جوانان افغان که حدود سه ونیم ماه پیش برای یافتن کار به ایران رفتند از آن زمان تا کنون ناپدید شده اند.
آنان گفتند شواهد کافی در دست دارند که این افراد کشته شده اند.
معترضان با سنگ و چوب به کنسولگری ایران هجوم آوردند، اما پلیس به تیراندازی هوایی متوسل شد و معترضان را از اطراف کنسولگری دور کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید