خرید پابند بررسی طرح تشدید مجازات حمل سلاح سرد

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بررسی طرح تشدید مجازات حمل سلاح سرد در کمیسیون متبوعش بیان داشت که در بررسی این طرح نظر رئیس قوه قضائیه به عنوان راهنمای طرح مورد بررسی قرار می گیرد.محمد ابراهیم رضایی،با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت به کار گیری صلاح سرد و تشدید مجازات آن در این کمیسیون به مهر گفت:یک مقدار خلا قانونی در بحث ساخت و حمل سلاح های سرد وجود دارد و ملاحظاتی نیز باید در مورد کسانی که در مشاغل خود از این ابزار استفاده می کنند، در این قانون لحاظ شود.نماینده مردم خمین در مجلس اضافه کرد:موضوع قانون حمل سلاح سرد امروز در کمیسیون شوراها با حضور کارشناسان امنیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت موارد قانونی آن از نظر سهم فروشندگان این سلاح ها و کسانی که به صورت غیرقانونی این سلاح ها را حمل می کنند در قانون جدید لحاظ خواهد شد.وی با اشاره به  اظهار نظر رئیس قوه قضائیه در خصوص حمل سلاح سرد و تشدید مجازات های آن، گفت:  کارشناسان در این زمینه بررسی های لازم را انجام خواهند داد و همچنین نظر آیت الله آملی لاریجانی نیز که بر روی حمل سلاح سرد به عنوان تهدید جدی امنیت جامعه بر روی آن تاکید داشته اند و آن را برابر محاربه دانستند، نیز به عنوان راهنمای بررسی کنندگان این طرح مورد توجه قرار می گیرد.به گفته نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قوانین مربوط به انتخابات شوراها با توجه به اینکه با انتخابات ریاست جمهوری به طور مشترک برگزار خواهد شد، مساله ای که در جلسه کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار می گیرد و جایی که نیاز به هماهنگی باشد، کارشناسی می شود و نظر کارشناسان وزارت کشور و مرکز پروژه های مجلس و اعضای کمیسیون اعمال می شود و اگر اصلاحیه ای نیز نیاز داشته باشد نیز مشکل در جای خود اصلاح خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید