خرید پابند مصرف آنتی بیوتیک در ایران معادل کل اروپا

رئیس سازمان غذا و دارو، مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران را معادل مصرف کل اروپا دانست و گفت: سال گذشته بیش از 3 میلیارد عدد آنتی‌بیوتیک در کشور مصرف شد.  به گزارش مهر، دکتر احمد شیبانی روز شنبه در دومین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت، با تاکید بر لزوم تامین و همچنین پرداختن به روشهای استفاده صحیح از مواد ضدعفونی‌ کننده لوازم و تجهیزات پزشکی، گفت: شاید یکی از دلایل افزایش عفونت در بیمارستانها به دلیل آن باشد که نتوانسته‌ایم روشهای صحیحی را در مجموعه اعمال کنیم.  وی با اشاره به بحث استفاده از آنتی‌بیوتیکها و مقاومتهای دارویی در آنتی‌بیوتیکها، ادامه داد: در سالهای اخیر به دلیل مقاومتهای ایجاد شده در آنتی‌بیوتیکها، روز به روز آنتی‌بیوتیکهای جدیدی وارد بازار می‌شود. این موضوع سبب شده تا هزینه‌های زیادی برای تامین این اقلام داشته باشیم، چرا که روش‌های لازم برای گندزدایی و استفاده از مواد ضدعفونی‌ کننده آنطور که باید، استفاده نشده است.  رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به مقایسه مصرف آنتی‌بیوتیکها به ویژه آنتی‌بیوتیکهای تزریقی از سال 89 تا سال 91 پرداخت و گفت: در سال 89 حدود 2.7 میلیارد عدد آنتی‌بیوتیک در کشور مصرف شد. این تعداد آنتی‌بیوتیک از نظر ریالی معادل 5400 میلیارد ریال است. عمده این آنتی‌بیوتیکها از نوع تزریقی بوده که البته قیمت بسیار گرانتری نیز دارند.  وی افزود: در سال 90 نیز بیش از 3 میلیارد عدد آنتی‌بیوتیک در کشور مصرف شد. این در حالی است که مصرف کل دارو در کشور از نظر عددی 30 میلیارد بوده است. میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در سال 90 از نظر ریالی 6500 میلیارد ریال بوده است. این اعداد و ارقام حاکی از آن است که در طول یک سال، گروهی‌ از آنتی‌بیوتیکهای جدید وارد بازار شده است که البته ارز‌بری هم دارند.  به گفته شیبانی، ایران یکی از کشورهای پرمصرف آنتی‌بیوتیکهای تزریقی است.  وی افزود: شاید بتوان گفت که مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران معادل مصرف کل اروپاست. در هر حال در 7 ماه ابتدایی سال 91 نیز از نظر عددی 1.9 میلیارد عدد آنتی‌بیوتیک در کشور مصرف شده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال حداقل دو برابر شود و نسبت به سال 90 از رشد 20 درصدی برخوردار باشد. همچنین این میزان آنتی‌بیوتیک مصرف شده در 7 ماهه ابتدایی سال 91 از نظر ریالی 4200 میلیارد ریال بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 7 تا 8 هزار میلیارد ریال برسد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید