خرید پابند مجلس از مجمع تقریب مذاهب اسلامی حمایت می‌کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه محور فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر مبنای ایجاد وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی قرار داده شده است، گفت: با توجه به اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هدف والایی را برای برنامه‌های این مجمع در نظر گرفته‌اند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از نظر مالی این مجمع را حمایت خواهد کرد.سید حسین نقوی حسینی، در خصوص جلسه‌ای که دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد ضرورت حمایت این مجمع از سوی این کمیسیون داشته است، گفت: هفته گذشته دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مهمان جلسه کمیسیون بودند و و برنامه‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را به اعضای کمیسیون ارائه دادند.نماینده مردم قرچک، پیشوا، جوادآباد و ورامین در مجلس شورای اسلامی درادامه افزود: با توجه به اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هدف والایی را برای برنامه‌های این مجمع در نظر گرفته‌اند، برای تحقق سریع‌تر این اهداف از ایشان خواسته شد که برنامه ۵ساله‌ای را تبیین کنند که زمان‌بندی اجرایی آن مشخص باشد و در این صورت به طورقطع، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از نظر مالی این مجمع را حمایت خواهد کرد.نقوی حسینی در مورد فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تصریح کرد: این مجمع محور فعالیت‌های خود را بر مبنای ایجاد وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی قرار داده است و برای تحقق این هدف به برگزاری نشست و بحث و تبادل نظر میان نماینده مذاهب مختلف اسلامی می‌پردازد.دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها درباره پیشنهادهای نمایندگان مجلس برای فعالیت‌های آینده مجمع تقریب تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت خواستار تقویت همکاری و ارتباط مجمع و مجلس شدند تا در این راستا حمایت مجلس از برنامه‌ها و تلاش برای تصویب آنها راحت‌تر صورت گیرد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید